Call: 65 529 50 26 | Email: leszno@simp.pl

Zebrania Delegatów Oddziału SIMP w Lesznie

Dnia 28.06.2022r. odbyło się XIII Walne Zebranie Delegatów SIMP oddziału leszczyńskiego. Spotkanie miało miejsce w Zamku w Rydzynie.
W zebraniu udział wzięli delegaci wyłonieni na zebraniach Kół Zakładowych.
W wyniku prac Delegatów podczas zebrania wybrano i zatwierdzono nowe władze Oddziału.
Zarząd:
Przewodniczący – Zenon Chojnacki
V-ce Przewodniczący- Ryszard Kowalski
Członek – Zdzisław Wolnik
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Zenon Talarczyk
Członek – Zbigniew Szukalski
Delegatem Na XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP ZG został wybrany kol. Zenon Chojnacki.
W dalszej części zebrania Delegaci określili dalsze kierunki działania Oddziału na XIII kadencję.

Składka członkowska SIMP na 2024

Składka członków Oddziału SIMP niepracujących w zakładach gdzie utworzone są koła.
Mija rok 2023, w związku z powyższym proszę Kol. o uregulowanie składek członkowskich osób które nie pracują w zakładach, gdzie istnieją Koła Zakładowe. Składki należy przekazywać na konto Oddziału SIMP Lesznie w banku BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 22 2030 0045 1110 0000 0383 1500.
Składka członkowska wynosi:
5zł na miesiąc dla członków pracujących
1zł dla emerytów i rencistów bez dodatkowych zarobków.

Relacja z wyjazdu do Niemiec w dniach (23-25)-05-2019

Galeria Wyjazd został zorganizowany przez Odział SIMP Poznań i miał charakter techniczno – turystyczny . Wzięło w nim udział 60 osób. Wjazd odbył się 23-05 do 25.05.2019r.
Pierwszym celem było Drezno.
Najpierw zwiedzano miasto, poznając najważniejsze zabytki i historię.
Następnie Gläserne Manufaktur (tłum.z niem. Szklana Manufaktura) – fabryka koncernu Volkswagen AG w Dreźnie.
Można było poznawać auta elektryczne oraz zagadnienia związane z cyfryzacją samochodów. Od kwietnia 2017 produkowany jest tu model e-Golfa. W najbliższym czasie oczekuje się kolejnych e-modelów marki VW. Odwiedzający mogą poprzez przeszklone ściany dowiedzieć się i zobaczyć w detalu, jak wygląda produkcja samochodów elektrycznych na przykładzie e-Golfa – uczestnicy zostali oprowadzeni po całej linii produkcyjnej. W interaktywnym świecie e-Erlebniswelt pasjonaci oraz klienci mogą spotkać się twarzą w twarz z elektromobilnością jutra.
Eksponaty i e-pojazdy pokazują, w jak wielkim stopniu e-samochody przystosowane są już dziś do zadań stawianych przez życie oraz jak będzie wyglądać elektromobilność przyszłości.
W trakcie zwiedzania , niestety nie można było fotografować samej linii produkcyjnej.
Następnego dnia zwiedzaliśmy cesarskie miasto Bamberg wzniesione na siedmiu wzgórzach, wpisane na listę UNESCO, ściśle powiązane z Poznaniem i Wielkopolską. 
Godne polecenia, warto odwiedzić choćby będąc przejazdem.
Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie muzeum Techniki i Samochodów w Sinsheim.
Jest tutaj zgromadzona ogromna ilość eksponatów począwszy od maszyn parowych, zabytkowych motocykli, samochodów, pojazdów wojskowych i lotniczych.
Na zwiedzanie należy poświęcić cały dzień, a wrażeń i fotografii ciężko policzyć.
Wyjazd został oceniony przez uczestnika z naszego regionu Kol. Romana Ratajczaka bardzo pozytywnie.
W galerii zdjęcia z wyjazdu.

Rada SIMP w Rydzynie

Spotkaniu Rady SIMP w Rydzynie

W dniu 23-03-2019r. odbyło się posiedzenie Rady SIMP. Było to pierwsze posiedzenie po wyborach władz Zarządu Głównego SIMP. W skład Rady SIMP wchodzą Prezesie Oddziałów oraz Prezesi Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych SIMP. W trakcie spotkania dokonano wyboru członków Prezydium oraz Przewodniczącego Rady. Przewodniczącym Rady w głosowaniu jawnym został jednogłośnie wybrany Kol. Prof. Jan Pilarczyk. Rada jest ciałem opiniująco-doradczym Zarządu Głównego SIMP. W trakcie posiedzenia dokonano między innymi oceny stanu organizacyjnego i merytorycznego Stowarzyszenia. Przedstawiono najważniejsze dokonania SIMP w roku 2018 oraz wstępne wyniki działalności gospodarczej. W trakcie spotkania przedstawiono także informację o aktualnej sytuacji Zamku SIMP w Rydzynie. Na zakończenie omówiono aktualne problemy związane z Systemem Zarządzania Jakością. Posiedzenie Rady odbywało się w serdecznej koleżeńskiej atmosferze zakończone kolacją w restauracji

XXXIV Walny Zjazd Delegatów SIMP​

W dniach 8-9 grudnia 2018r. odbył się Ogólnopolski XXXIV Walny Zjazd Delegatów SIMP. Zjazd odbył się w Zamku w Rydzynie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 Delegatów, Członków Honorowych i Gości Zaproszonych. Walne Zgromadzenie miało na celu podsumowanie działalności Oddziałów i Zarządu Głównego SIMP w kadencji 2014-2018, udzielenie absolutorium ustępującym władzom ZG oraz wybór nowych władz ZG na kadencję 2018-2022 wraz z określeniem kierunku działania na ten okres. Spotkanie Delegatów wszystkich oddziałów i jednostek gospodarczych SIMP odbyło się w koleżeńskiej atmosferze.

Zawody Strzeleckie SIMP

W dniach 08-09.IX.2018r. odbył się IV Turniej Strzelecki członków naszych oddziałów i organizacji związanych z SIMP. Organizatorem turnieju był jak zawsze Zamek SIMP w Rydzynie. Opiekę techniczną i strzelanie zabezpieczyli członkowie zaprzyjaźnionego Bractwa Kurkowego z Rydzyny. Turniej obejmował współzawodnictwo drużynowe drużyn wystawionych przez Oddziały, indywidualne strzelanie z Kbks 5,6 oraz indywidualne zawody w strzelaniu z broni czarnoprochowej. We wspólnym strzelaniu spotkali się koleżanki i koledzy z Wałbrzycha, Gliwic, Wrocławia, Gorzowa, Poznania a także z naszego Oddziału. Zawody zakończyły się ogłoszeniem wyników podczas wspólnej wieczornej biesiady. W dniu 09.IX. po obfitym śniadaniu miało miejsce zwiedzanie nowych ekspozycji zamkowych. Było miło i głośno szczególnie przy ostatniej konkurencji strzeleckiej.